بنام خدا

مرجع بسیار کامل و دقیق

آموزش تصویری و گام به گام

 کل بازی یوگی اوه 

 

 

بخش اول (شناخت کارت ها)

( کارت های هیولا )

 

کارت های هیولا  برای حمله به امتیاز جان حریف شما و دفاع از شما احضار میشوند . این کارت ها معمولا به رنگ نارنجی ( کارت های افکت دار ) و کارت های زرد ( کارت های بدون افکت ) دیده میشوند . کارت های هیولا دارای سطح ( از 1 تا 12 ) هستند که با تعداد ستاره ها در بالای کارت مشخص میشوند . در گوشه ی بالا سمت راست این کارت ها یک نشان وجود دارد که نوع کارت را مشخص میکند . در بالای کارت یک نوشته یا عبارت وجود دارد که نوع هیولا و توانایی ان را مشخص میکند . امتیاز حمله و دفاع این هیولا ها در پایین کارت انها نوشته شده است .

( انواع هیولا ها  )

. هیولا های افکت دار... این هیولا ها که کارت هایی به رنگ نارنجی هستند شامل افکتی هستند که در پایین کارت توضیح ان داده شده و میتوانند کمک بسیاری به شما کنند و پر کاربرد هستند.

... این کارت ها نوعی هیولا هستند . این کارت ها فقط در حالت رو Tokens. کارت های میتوانند باشند . این کارت ها به رنگ خاکستری هستند و زمانی که شما کارتی برای دفاع و حمله ندارید میتوانید از این کارت ها برای دفاع کردن حملات حریف استفاده کنید.

 و فیوژن و سینچرو...این کارت ها در دک یا دست شما نمیتوانند حضور Xyzکارت های  .  

داشته باشند بلکه در دک جداگانه ای به اسم اکسترا دک وجود دارند . کارت های ایکس وای زد کارت هایی با پس زمینه مشکی هستند . کارت های سینچرو کارت هایی با پس زمینه سفید وکارت های فیوژن کارت هایی با پس زمینه بنفش هستند . انها با روش های خاصی که در روی خود کارت درج شده است احضار میشوند . ممکن است برای حصور انها چند کارت ترکیب یا قربانی شوند و اغلب این کارت ها قدرت بالایی دارند .

. کارت های تشریفات... این کارت ها پس زمینه ای ابی پررنگ دارند .انها با کارت های اسپل مخصوصی احضار میشوند . خیلی از این کارت ها کاربرد ندارند چون برای احضار انها باید هیولا و اسپل های مشخصی را بدست بیاورید.

 بخش دوم (احضار)

احضار وسیله ای برای قرار دادن هیولای خود در زمین است . ما دو روش اصلی برای احضار داریم...روش معمولی و روش مخصوص. روش معمولی میتواند یکبار در نوبت شما انجام شود.شما میتوانید احضار معمولی را به وسیله یک هیولا در دستتان انجام دهید. برای احضار هیولا های مساوی یا کمتر از 4 ستاره نیاز به قربانی ندارید. اما برای احضار هیولا های بیشتر از 4 ستاره شما نیاز به قربانی کردن یک یا دو هیولا از روی زمین بازی دارید. برای احضار هیولا های 5 و 6 ستاره شما نیاز به یک قربانی و برای احضار هیولا های بالای 7 ستاره نیاز به دو قربانی دارید .

. یک هیولای پشت رو در زمین را حریف شما نمیتواند هیچ یک از اطلاعات ان نظیر اسم و قدرت و... را بداند. این هیولا میتواند از حالت پشت رو به حالت رو در حالت حمله تغییر کند. زمانی این اتفاق می افتد که حریف شما به کارت پشت رو شما حمله کند یا اینکه خودتان ان را برگردانید. اما کارت هایی که حالت رو هستند نمیتوانند پشت رو شوند مگر با افکت.

 

بخش سوم (احضار ویژه)

احضار ویژه به وسیله افکت کارت ها انجام میشود.

. احضار یک کارت فیوژن معمولا به وسیل یک کارت اسپل فیوژن( مانند کارت ترکیب یا همان پلیمریزیشن )و ارسال لیست هیولا های لازم برای احضار کارت مورد نظر به قبرستان انجام میشود .

. احضار یک کارت سینچرو به وسیله ارسال یک کارت تونر و یک کارت غیر تونر از زمین بازی به قبرستان انجام میشود.مجموع ستاره های دو کارت قربانی شده باید با کارت سینچرو برابر شود .

. احضار یک کارت ایکس وای زد با استفاده از دو کارت یا بیشتر صورت میگیرد. کارت های قربانی شده روی هم دیگر بر رو زمین بازی قرار میگیرند و کارت ایکس وای زد رو انها قرار میگیرد. هیولا های قربانی شده باید ستاره یکسانی داشته باشند و هیولای ایکس وای زد با رنک یکسان در بالای انها قرار میگیرد.بیشتر کارت های ایکس وای زد داری افکتی هستند که با ارسال کردن کارت های قربانی کننده که در زیر کارت ایکس وای زد هستند به قبرستان فعال میشود.اگر کارت ایکس وای زد زمین را ترک کند یا نابود شود کارت های زیر ان نیز نابود میشود.

. احضار یک کارت تشریفات معمولا به وسیله کارت های اسپل تشریفات انجام میشود.

بخش چهارم (کارت های اسپل)

کارت های اسپل کارت هایی با زمینه سبز هستند.انها معمولا در زمان نوبت شما و در دست شما فعال میشوند. اسپل ها شامل 6 نوع محتلف هستند که با یک ایکون در روی کارت در سمت راست نوشته ی اسپل کارت مشخص شده است مانند عکس زیر.

. اسپل های معمولی که دارای ایکون نیستند از دست شما در بخش اسپل ها و ترپ ها بر روی زمین قرار میگیرند و بعد از انجام شدن افکت انها به قبرستان منتقل میشوند

. اسپل های ادامه دار به وسیله ایکونی که با علامت بی نهایت مشخص شده است جدا شده اند. بعد از اینکه این نوع از کارتها بر روی زمین قرار گرفتند تا زمانی که از بین نرفته اند در انجا می مانند. افکت انها تا زمانی که در زمین هستند باقی میماند.

. اسپل های سریع دارای ایکونی با یک رعد وبرق هستند.این کارت ها میتوانند در تمام نوبت شما فعال شوند و یا در نوبت حریف شما ست شوند ( ست به معنی پشت و رو قرار دادن کارت است)

.اسپل های زمین داری ایکونی با یک ستاره چهار گوش هستند.هنگام فعال شدن به بخش اسپل ها برروی زمین بازی میروند.این کارت ها تا زمانی که از بین بروند بر روی زمین باقی می مانند.وقتی شما یک کارت اسپل از این نوع در زمین داشته باشید اگر بخواهید کارت اسپل جدیدی از این نوع وارد بازی کنید کارت قبلی از بین میرود.هر دو بازیکن میتوانند در یک زمان یک اسپل زمین داشته باشند.

. اسپل های تجهیزات با علامت بعلاوه (+) مشخص میشوند.هنگامی که این کارت ها فعال میشوند تجهیزاتی( مانند قدرت حمله) به یک  هیولا در زمین ( درحالت رو) میدهند.این کارت ها در زمین باقی می مانند تا نابود شوند.اگر هیولایی که با این کارت مجهز شده دیگر رو به بالا نباشد این کارت نیز از بین میرود.

. اسپل های تشریفات دارای ایکونی به شکل اتش هستند. این کارت ها برای احضار هیولا های تشریفات به کار میروند.این کارت ها مانند اسپل های معمولی کار میکنند.

بخش پنجم (کارت های تله)

 

کارت های تله در زمان نوبت حریف به منظور مختل کردن بازی حریف استفاده میشوند.کارت های ترپ صورتی پررنگ هستند.این کارت ها نیز مانند کارت های اسپل دارای ایکون هستند...این کارت های در بخش اسپل و ترپ در پایین زمین بازی قرار میگیرند تا قابل استفاده شوندو میتوانند در نوبت حریف نیز فعال شوند.

.کارت های تله ادامه دار که با ایکون علامت بی نهایت مشخص شدند و مانند اسپل های ادامه دار هستند.این کارت در زمین فعال باقی می ماند تا زمانی که نابود شود.

.کارت های تله ضربه با ایکون فلش نشان داده میشوند.این کارت ها در زمان مشخصی که روی کارت درج شده است فعال میشوند و طرز کارشان مانند تله های معمولی است.

            نحوه بازی

نحوه-بازی-یوگی-اوه

قرار دادن اسپل ها و تله ها

 

اسپل ها و ترپ ها در زمان اصلی از دست شما وارد زمین میشوند.هنگامی که انها را در زمین در حالت ست میگذارید روبه پایین هستند.

جنگ

 

جنگ-هیولا-یوگی-اوه

زمانی که هیولای شما در زمان حمله در حالت حمله باشد شما میتوانید به یکی از هیولا های حریف حمله کنید. اگر حریف شما هیولا نداشت شما به امتیاز جان حریف حمله میکنید و از امتیاز جان حریف کم میکنید.هر هیولا تنها میتواند یکبار در هر نوبت حمله کند.اگر هیولای شما به یک هیولا رو به پایین حمله کند ان هیولا رو به بالا میشود.

 نحوه حمله و آسیب رسانی

نحوه-حمله-بازی-یوگی-اوه

.اگر هر دو هیولا در حالت حمله باشند هیولایی که حمله کمتری دارد نابود میشود و به میزان اختلاف حمله از امتیاز جان حریف کم میشود

.اگر هردو هیولا در حال حمله باشند و میزان حمله یکسانی داشته باشند هر دو نابود میشوند.

.اگر یکی از هیولا ها در حالت دفاع باشد و از هیولایی که حمله میکند امتیاز دفاع کمتری داشته باشد هیولا نابود میشود اما از امتیاز جان حریف چیزی کم نمیشود.

.اگر یکی از هیولا ها در حالت دفاع باشد و از هیولایی که حمله میکند امتیاز دفاع بیشتری داشته باشد هیولای حمله کننده نابود میشود و به اندازه اختلاف حمله ودفاع از جان حمله کننده کم میشود.

.اگر یکی در حالت حمله و دیگری در حالت دفاع باشد و میزان دفاع و حمله هیولا ها یکسان باشد هیچکدام از بین نمیروند.

. اگر حریف هیولا نداشته باشد و شما حمله کنید به اندازه قدرت حمله هیولای شما از امتیاز جان حریف کم میشود.

حالت جنگ

حالت-جنگ-یوگی-اوه

یک هیولا میتواند یا در حالت حمله باشد یا در حالت دفاع.معمولا شما باید هیولایی که دفاع بیشتری دارد در حالت دفاع و هیولایی که حمله بیشتری دارد را در حالت حمله بگذارید.همچنین اگر هیولای حریف شما دارای امتیاز حمله ای بیش از همه هیولا های شما بود شما باید هیولا خود را در حالت دفاع برای حفاظت از امتیاز جان خود بگذارید.حالت حمله میتواند به صورت دستی یکبار در هر نوبت در زمان اصلی عوض شود.هیولای شما اگر احضار شده باشد یا حمله کرده باشد یا ست شده باشد شما نمیتوانید تا نوبت بعد حالت ان را عوض کنید.

دوئل

 

ساخت دک

ساخت-دک-یوگی-اوه

برای بازی کردن شما نیاز به یک دک دارید.کارت های دک شما باید حداقل 40 و حداکثر 60 عدد باشند. معمولا بهتر است تا کارت های شما نزدیک به عدد 40 باشد.دک شما باید دارای بالانس خوبی از اسپل ها ترپ ها و هیولا ها باشد. بهترین دستور برای ساخت دک تعداد پانزده الی بیست هیولا و نه الی دوازده اسپل و هشت الی ده ترپ است اما میتواند کمتر یا بیشتر باشد.این عدد ها میتواند بسته به استراتژی شما تغییر کند. بیشتر هیولا های شما باید ستاره ای مساوی یا کمتر از 4 داشته باشند.

. یک اکسترا دک برای دوئل لازم نیست ولی برای بیشتر دک ها توصیه میشود.فیوژن ها و سینچرو ها و ایکس وای زد کارت ها در بخش اکسترا دک قرار میگیرند.شما میتوانید به اکسترا دک خود هر زمانی در طول بازی خواستید نگاه بیندازید.و شما میتوانید با احضار مخصوص هیولا های اینم قسمت را در طول نوبت خود احضار کنید.حداکثر تعداد اکسترا دک 15 عدد کارت میباشد.حریف شما نمیتواند به اکسترا دک شما نگاه کند مگر با افکتی از کارت.

. ساید دک هم همچنین محدود به 15 کارت میشود. این دک اختیاری است اما برای تورنومنت ها ایده خوبی است.

.شما تنها میتوانید از یک نوع کارت سه عدد در دک اصلی و اکسترا دک و ساید دک داشته باشید.تنها سه عدد شبیه به هم.

شروع دوئل

شروع-دوئل-یوگی-اوه

برای شروع بازی شما باید یک حریف برای خود پیدا کنید.در ابتدا باید کارت های حریف را بر بزنید و حریف شما نیز کارت های شما را بر بزند.میتوانید با یک تاس مشخص کنید که چه کسی اول شروع کننده بازی باشد.هر دو نفر بازی را با 8000 امتیاز جان شروع میکنند.

قرار دادن کارت ها

قراردادن-کارت-ها-یوگی-اوه

اکسترا دک خودتون رو در پایین سمت چپ قرار بدید و دک اصلی خودتون در پایین سمت راست بذارید.در صفحه بازی 5 جا برای هیولا ها و 5 جا برای کارت های ترپ و اسپل وجود دارد. قسمت بالای اکسترا دک مخصوص اسپل های زمین هست.بخش بالای دک اصلی هم قبرستان نام دارد.

برداشتن کارت از دک

برداشتن-کارت-از-دک-یوگی-اوه

هر بازیکن 5 کارت از بالای دک برمیدارد.بازیکنی که نفر شروع میکند یک کارت اضافه بر میدارد.

فعال کردن افکت

فعال-کردن-افکت-یوگی-اوه

افکت ها در این بخش فعال میشوند شما میتوانید این بخش را رد کنید .

بخش اصلی

بخش-اصلی-یوگی-اوه

بخش اصلی مهم ترین بخش در نوبت شماست.در این بخش شما بیشتر حرکت هارا انجام میدهید.در این بخش هیولا ها احضار میشوند...افکت ها میتوانند فعال شوند...حالت هیولا میتواند تغییر کند و اسپل و ترپ ها میتوانند ست یا فعال شوند.

بخش جنگ

بخش-جنگ-یوگی-اوه

در بخش جنگ شما میتوانید با هیولا هایی که در حالت حمله هستند حمله کنید.این بخش اختیاری است و شما مجبور به حمله نیستید.اگر شما حمله نکنید نوبت شما به اتمام میرسد و نوبت حریف میشود و شما به بخش اصلی دوم نمیروید.

بخش اصلی دوم

بخش-اصلی-دوم-یوگی-اوه

بعد از بخش جنگ شما وارد بخش اصلی دوم میشوید.در این بخش کارهایی که میتوانید انجام دهید مانند بخش اصلی اول است اما شما نمیتوانید حالت هیولایی در بخش اول احضار کردید یا با ان حمله کردید را تغییر دهید .

پایان نوبت

پایان-نوبت-یوگی-اوه

بخش پایانی زمان پایان نوبت شماست.اکنون نوبت حریف شماست.

پایان بازی

بازی زمانی تمام میشود که یکی از بازیکنان امتیاز جانش صفر شود یا کارت های دکش تمام شود.در بعضی مواقع نادر توسط افکت بعضی از کارت ها شما برنده یا بازنده میشوید.

 

 

نویسنده : کار یکی ازدوستان خوبم سامان