دک دست جویی red eyes

دک دست جویی red eyes
قیمت: 28000 تومان

دک دست جویی red eyes

در دک رد ایز تمام کارت ها تلاش میکنند که هیولای رد ایز را وارد زمین کنند مثل لجند اف بلک استون که رد ایز را از دک و دست و گراویارد وارد زمین میکند ولی استراتژی برتر ان زمانی است که رد ایز دارکنس دراگون بر روی رد ایز می اید و در عوض هر اژدهای درون گراویارد شما سیصد امتیاز حمله میگیرد
ولی برترین استراتژی ان ترکیب فایو هد است که اژدهایی با قدرت حمله و دفاع پنج هزار است که با ترکیب پنج اژدها وارد زمین میشود که شما میتوانید با استفاده از اسپل فیوژن فیوچر بدون نیاز به هیچ کارت دیگر ان را احضار کنید
و یا زمانیکه پنج اژدهای مرده در گراویارد دارید میتوانید با اسپل دراگون میرور ان را وارد زمین کنید-----
/یوگی او yugioh