دک دست یوگی اوه و یوگی موتو

دک دست یوگی اوه و یوگی موتو
قیمت: 28000 تومان

yugioh deck pack

دک یوگی شامل سه دک از هیولا های یوگی میباشد که شامل دک مگنتیک واریور و دک جوکر نایت و دک گجت است که در دک مگنتیت واریور کارت ها تلاش میکنند با قرار دادن سه هیولای الفا و بتا و گاما واریور در زمین کارت والکری مگنتیک واریور را وارد زمین کنند
و در دک جوکر واریور شما میتوانید با ترکیب سه هیولای کینگ و کویین و جوکر نایت هیولای جوکر نایت را وارد زمین کنید و برای راحتی کار میتوانید از اسپل فیوچر فیوژن استفاده کنید که بدون نیاز به سه هیولای واریور و کارت ترکیب هیولا را ترکیب میکند
ودک گجت که کارت ها تلاش میکنن کارت اسپل استرانج هولد که یک کارت ترپ کنتینیو است که تبدیل به هیولا میشود که توسط رد گجت و یلو گجت و رد گجت به قدرت حمله ان اضافه میشود

 -----
/یوگی او yugioh