گردنبند کایبا

گردنبند کایبا
قیمت: 10000 تومان

گردنبند کایبا

گردنبند کایبا

یک سمت کارت عکسی که در پایین هست اون یکی سمتش هر کارتی که شما بخواید

اگر انتخاب نکنید پیشفرض برای شما هیولای سفید چشم آبی ارسال میشه

گردنبند کایبا

یک سمت کارت عکسی که در پایین هست اون یکی سمتش هر کارتی که شما بخواید

اگر انتخاب نکنید پیشفرض برای شما هیولای سفید چشم آبی ارسال میشه-----
/یوگی او yugioh