کاور 100 عددی پلاستیکی در چسب دار

کاور 100 عددی پلاستیکی در چسب دار
قیمت: 10000 تومان

کاور 100 عددی پلاستیکی در چسب دار

کاور مخصوص کارتهای اصلی افسانه یوگی اوه

 کاور 100 عددی پلاستیکی در چسب دار

برای تمامی کارت ها ی بازی های  / یوگی اوه / پوکمون / ونگارد/ بتل زون و....-----
/یوگی او yugioh