تندیس برای کارت های خاص

تندیس برای کارت های خاص
قیمت: 40000 تومان

تندیس برای کارت های خاص

اسم هر هیولایی را بدی برای شما تندیسش درست می شود

و برای شما ارسال می شود

با مارک و آرم کونامی 

مخصوص گذاشتن بر روی میز

 

اینم مدل ایرانیش با کیفییت بهتر

اینم یک نمونه خارجیش

 -----
/یوگی او yugioh