انیمه افسانه یوگی اوه 224 قسمت زیر نویس فارسی

انیمه افسانه یوگی اوه 224 قسمت زیر نویس فارسی
قیمت: 35000 تومان

انیمه افسانه یوگی اوه 224 قسمت زیر نویس فارسی

 

با 11 عدد دی وی دی 

یوگی پسری معمولی بود ولی بعد از پیدا کردن پازل جادویی و کامل کردنش ، نیرو ی داخل پازل آزاد شد و به یوگی قدرت زیادی داد تا با بدی ها بجنگد و در مقابل آنها ایستادگی کند . به این جنگ ها دوئل می گویند . اولین دوئل یوگی جلوی کایبا ، قهرمان دوئل کشور بود .  کایبا بازی را با کارت هیتاد سومی که همان غول گوشت خوار است شروع کرد . اولین حرکت یوگی کارت اژدهای بالدار - نگهبان قلعه بود . قدرت غول گوشت خوار کایبا 1200 بود ولی اژدهای یوگی 1400 بود . یوگی دستور حمله داد و دور اول را برد . کایبا پس از مدتی کارت مورد علاقه اش را رو کرد و گفت اژدهای سفید چشم آبی ( بلو - ای وایت دراگون ) را احضار می کنم و .....-----
/یوگی او yugioh