انیمه افسانه یوگی اوه قسمت جی اکس Yu-Gi-Oh! Gx

انیمه افسانه یوگی اوه قسمت جی اکس Yu-Gi-Oh! Gx
قیمت: 16000 تومان

انیمه افسانه یوگی اوه قسمت جی اکس Yu-Gi-Oh! Gx

در سه عدد دی وی دی اورجنال

انیمه افسانه یوگی اوه قسمت جی اکس Yu-Gi-Oh! Gx
بعد از قسمت یوگی اوه قسمت یوگی اوه جی ایکس که در اول انیمه نشون میده که یوگی اوه کارت کاریبوه را میده به شخصیت اول داستان و ادامه داستان

 -----
/یوگی او yugioh