• پکیج 80 کارته افسانه یوگی اوه

  پکیج 80 کارته افسانه یوگی اوه
   
  قیمت: 54000 تومان

  پکیج 80 کارته افسانه یوگی اوه

  **خیلی خیلی مهم اول پکیج خریداری کنید سپس برای انتخاب کارت ها درگاه انتخواب کارت برای شما باز می شود**

  * زمینه بازی ضد خش ضد آب
  * 80 عدد کارت یوگی او ضد خش ضد آب به انتخاب خودتان برای شما میفرستیم
  *تنها دارنده کارت ها به زبان فارسی
  *وتمامی اژدها ها سه بعدی هستند

  عیدی ما 15000 تومان

   ولی شما فقط و فقط 69000  54000 تومان پرداخت می کنید
   

  ولی شما فقط و فقط 69000     54000تومان پرداخت می کنید
  عیدی ما به شما 15000 تومان
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

  **خیلی خیلی مهم اول پکیج خریداری کنید سپس برای انتخاب کارت ها درگاه انتخواب کارت برای شما باز می شود**

  * زمینه بازی ضد خش ضد آب
  * 80 عدد کارت یوگی او ضد خش ضد آب به انتخاب خودتان برای شما میفرستیم
  *تنها دارنده کارت ها به زبان فارسی
  *وتمامی اژدها ها سه بعدی هستند

  برای خرید این محصول از طریق موبایل کد زیر را وارد کنید

  *724*888*107959#

  عیدی ما 15000 تومان

   ولی شما فقط و فقط 69000  54000 تومان پرداخت می کنید
   

  ولی شما فقط و فقط 69000     54000تومان پرداخت می کنید
  عیدی ما به شما 15000 تومان