پکیج 120 کارته افسانه یوگی اوه

پکیج 120 کارته افسانه یوگی اوه
 
قیمت: 69000 تومان

پکیج 120 کارته افسانه یوگی اوه

**خیلی خیلی مهم اول پکیج خریداری کنید سپس برای انتخاب کارت ها درگاه انتخواب کارت برای شما باز می شود**

 * زمینه بازی ضد خش ضد آب
* 120 عدد کارت یوگی او ضد خش ضد آب  به انتخاب خودتان برای شما میفرستیم
*تنها دارنده کارت ها به زبان فارسی
*وتمامی اژدها ها سه بعدی هستند 

عیدی ما به شما 20000 تومان تخفیف

ولی شما فقط و فقط 89000  69000 تومان پرداخت می کنید

 

ولی شما فقط و فقط 89000  69000  تومان پرداخت می کنید

عیدی ما به شما 20000 تومان تخفیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**خیلی خیلی مهم اول پکیج خریداری کنید سپس برای انتخاب کارت ها درگاه انتخواب کارت برای شما باز می شود**

 * زمینه بازی ضد خش ضد آب
* 120 عدد کارت یوگی او ضد خش ضد آب  به انتخاب خودتان برای شما میفرستیم
*تنها دارنده کارت ها به زبان فارسی
*وتمامی اژدها ها سه بعدی هستند 

برای خرید این محصول از طریق موبایل کد زیر را وارد کنید

*724*888*107960#

عیدی ما به شما 20000 تومان تخفیف

ولی شما فقط و فقط 89000  69000 تومان پرداخت می کنید

 

ولی شما فقط و فقط 89000  69000  تومان پرداخت می کنید

عیدی ما به شما 20000 تومان تخفیف