انگشتر Kaiba Blue-Eyes White Dragon

انگشتر Kaiba Blue-Eyes White Dragon
قیمت: 120000 تومان

انگشتر Kaiba Blue-Eyes White Dragon

 

جنس انگشتر از نقره هست دوستان

4.3 گرم نقره به کار رفته و قیمت هر گرم نقره در بازار جهانی به همراه اجرت آن بین 20 تا 40 هزار تومان هست 

 -----
/یوگی او yugioh