پکیج 80 کارته افسانه یوگی اوه

پکیج 80 کارته افسانه یوگی اوه
قیمت: 54000 تومان

پکیج 80 کارته افسانه یوگی اوه

 

یک عدد زمینه بازی رایگان همراه این پک هست 

و هزینه پست رایگان


*وتمامی اژدها ها سه بعدی هستند

عیدی ما 15000 تومان

 ولی شما فقط و فقط 69000  54000 تومان پرداخت می کنید
 

ولی شما فقط و فقط 69000     54000تومان پرداخت می کنید
عیدی ما به شما 15000 تومان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


-----
/یوگی او yugioh