پکیج 120 کارته افسانه یوگی اوه

پکیج 120 کارته افسانه یوگی اوه
قیمت: 69000 تومان

پکیج 120 کارته افسانه یوگی اوه

 

یک عدد زمینه بازی رایگان همراه این پک هست 

و هزینه پست رایگان

*وتمامی اژدها ها سه بعدی هستند 

عیدی ما به شما 20000 تومان تخفیف

ولی شما فقط و فقط 89000  69000 تومان پرداخت می کنید

 

ولی شما فقط و فقط 89000  69000  تومان پرداخت می کنید

عیدی ما به شما 20000 تومان تخفیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----
/یوگی او yugioh