دوئلیست پک یوگی و کایبا

دوئلیست پک یوگی و کایبا
قیمت: 50000 تومان

yugi kiba duelist pack

یک عدد زمینه بازی رایگان همراه این پک هست 

 -----
/یوگی او yugioh