دک Invasion جدید

دک Invasion جدید
قیمت: 52000 تومان

دک Invasion جدید

از هر کارتی دوتا یعنی بیشتر100 عدد کارت

 

4عدد کارت های انتخابی که در پایین هست شما دوستان رای دادید ما گذاشتیم داخل پک-----
/یوگی او yugioh