-پکیج 500 کارته

-پکیج 500 کارته
قیمت: 209000 تومان

-پکیج 500 کارته

  • دو عدد زمینه بازی رایگان همراه این پک هست 

    و هزینه پست رایگان 

  • 500 عدد کارت یوگیاوه

*وتمامی اژدها ها سه بعدی هستند

 

 عیدی ما به شما 40000 تومان تخفیف

ولی شما فقط و فقط 249000  209000 تومان پرداخت می کنید

 

عیدی ما به شما 40000 تومان تخفیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----
/یوگی او yugioh