.پکیج 240 کارته

.پکیج 240 کارته
قیمت: 119000 تومان

.پکیج 240 کارته

 

یک عدد زمینه بازی رایگان همراه این پک هست 

و هزینه پست رایگان

*وتمامی اژدها ها سه بعدی هستند

 

عیدی ما 30000 تومان تخفیف


 


ولی شما فقط و فقط 149000   119000  تومان پرداخت می کنید


ولی شما فقط و فقط 149000  119000 تومان پرداخت می کنید

عیدی ما به شما 30000 تومان تخفیف

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----
/یوگی او yugioh