3 در یک لجندری فارسی یوگی اوه - دک گجت - دک اگزودیا - دک بتل سیتی

3 در یک لجندری فارسی یوگی اوه - دک گجت - دک اگزودیا - دک بتل سیتی
قیمت: 75000 تومان

3 در یک لجندری فارسی یوگی اوه - دک گجت - دک اگزودیا - دک بتل سیتی

لجندری فارسی یوگی - دک گجت - دک اگزودیا - دک بتل سیتی 

برای اونایی که دوست دارن به زبان فارسی بازی کنن

  • دک مخصوص تورنومنت 


 

 -----
/یوگی او yugioh