دک بلو آید دست کایبا

دک بلو آید دست کایبا
قیمت: 28000 تومان

دک بلو آید دست کایبا

در دک بلو ایز تمام کارت ها تلاش میکنند که اژدها های بلو ایز را وارد زمین کنند مثل بلو ایز مدیسن که بلو ایز را از دک و دست و گراویارد احضار میکند و اگر کارت دیگر کایبا من هست که بلو ایز را از دست به زمین می اورد 

ولی بر ترین استراتژی این دک فایو هد دراگون است که هیولای بسیار قوی است با حمله و دفاع پنج هزار و با ترکیب پنج اژدها وارد زمین میشود که برای راحت شدن ترکیب ان کارت اسپل فیوچر فیوژن را در دک قرار دادیم که بدون نیارچز به هیچ کارت دیگر شما میتوانید فایو هد را وارد زمین کنید
و اگر این شیوه را نتوانستید شما میتوانید فایو هد دراگون را با اسپل دراگون میرور زمانی که پنج اژدخای مرده در گراویارد دارید وارد زمین کنید
و استراتژی های دیگر-----
/یوگی او yugioh