Hobbit_Smaug_The_Terrible

Hobbit_Smaug_The_Terrible
قیمت: 7500000 تومان

Hobbit_Smaug_The_Terrible

این محصول به اندازه یک تلویزیون 38 اینچ هست و وزن این محصول برابر با 18 کیلوگرم می باشد 

 -----
/یوگی او yugioh