از اینجا عضو شوید
وارد شوید ثبت نام کنید

فروشگاه بزرگ یوگی اوه فروشگاه بزرگ یوگی اوه

ثبت نام

تفنگ Hampage blaster

وضعیت بزودی
رتبه ی این کالا: 0.0

تفنگ نرف Hampage blaster 

اسلحه دوشی

پرتاب با کپسول هوا 

دستی نیمهخودکار و اتومات

میزان گلوله در خشاب 25 عدد 

پرتاب گلوله تا 20 متر 

25 عدد گلوله نرف هدیه

اضافه کردن به سبد خرید ادامه خرید

درباره این کالا بیشتر بدانید